درباره‌‌ی دفتر يادداشت star wars كد 422

از جنگ ستارگان هم فيلم هست و هم بازي ويدئويي. هم كتاب كميك دارد و هم سريال تلويزيوني انيميشن. پس ما در نشر هميشه فكر كرديم كه چرا دفترهايش را نداشته باشيم؟ جاي سري star wars بين دفترهايمان خالي بود. پس دنياي لوك اسكاي واكر و دارث ويدر و يودا را آورديم به مجموعه‌مان به اميد اينكه طرفدارهاي جنگ ستارگان هم دوستش داشته باشند. اين دفاتر داراي 16 صفحه مشكي مي‌باشند كه با مداد يا خودكار سفيد قابل استفاده هستند. همچنين برگه‌هاي اين سري از دفاتر كاغذ 100 گرم هستند كه امكان استفاده از روان‌نويس و خودنويس را ميسر مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده