درباره‌‌ی دفتر يادداشت پالتويي تن تن 8264

خيلي از ما با كارتون ها و كميك هاي تن تن خاطرات شيريني داريم و هميشه حس خوبي به ما ميدهد. تن تن كه يك خيرنگار شجاع است با سگ زرنگ‌اش، ميلو، كلي ماجرا هاي جالب و خطرناك دارند. دفترهاي تن تن با طراحي نشر هميشه با عكس هاي جذاب و به يادماندني باعث مرور خاطرات زيادي ميشوند. سري دفاتر جيبي تن تن توليد شدند تا هميشه همراهتان باشند.

آخرین محصولات مشاهده شده