درباره‌‌ی خودکار کراس مدل سنتری 2 فراری رنگ دودی

به طرفداران مسابقات هديه نهايي را بدهيد...
کراس با کمپاني فراري اسکودريا همکاري کرده است، تا روح فراري و تيم مسابقات فرمول 1 را زنده کند.
نشان اصيل فراري بر روي گيره سوراخ دار که از دماغه و کابين خودرو مسابقه اي فراري الگو برداري شده است که نشان از اصالت اين قلم مي دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده