درباره‌‌ی خشك‌كن 75 ميل

مايعي است بنفش رنگ ، قابل اشتعال که جهت افزايش سرعت خشک شدن رنگ روغن مورد استفاده قرار ميگيرد ضمن آنکه بايد در استفاده از آن دقت لازم به کار برده شود تا از چين خوردگي رنگ پس از خشک شدن جلوگيري به عمل آيد.

آخرین محصولات مشاهده شده