درباره‌‌ی بوم نقاشي دفترچه‌اي A4

بوم دفترچه‌ اي بوميران
«بوم دفترچه‌اي بوميران » از هرجهت براي کار با رنگ‌روغن و اکرليک مناسب است. بوم دفترچه‌اي به‌راحتي قابل حمل است و مثل جابجايي بوم‌هاي چارچوب‌دار پر‌ زحمت نيست بوميران از 10 برگ کتان تشکيل شده که با يک عطف مقوايي به صورت افقي به هم وصل شده‌اند. مي‌توانيد براي شروع کار يک برگ را جدا کنيد و با گيره به تخته‌شاسي يا پشت دفتر که از جنس فيبر است وصلش کنيد. اين دفترچه‌ دست‌ساز و بدون اسيد است و از مواد مضر شيميايي در توليد آن استفاده نشده است. هر برگ به بهترين شکل بسترسازي شده و نيازي به زيرسازي جديد براي شروع نقاشي نيست. اگر هنرجوي نقاشي هستيد، مي‌توانيد براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها و راحتي بيشتر از بوم پارچه‌اي بوميران استفاده کنيد که از هرجهت با کيفيت و ايدئال است.

آخرین محصولات مشاهده شده