درباره‌‌ی بازي ژرفاب

ماجراجويي در خليج‌فارس، با زيردريايي ژرفاب وضعيت آلودگي آب خليج‌فارس نگران كننده است و در زمان‌هاي مختلف زباله‌هاي زيادي به دريا ريخته شده. حالا چند جوان شجاع و دلسوز تصميم گرفته‌اند تا براي پاك‌سازي كف دريا لباس غواصي به تن كنند. پس سوار بر زيردريايي ژرفاب شويد؛ به ژرفاب‌ترين نقاط خليج‌فارس سفر كنيد و با همراهي دوستانتان خليج‌فارس را از آلودگي پاك كنيد و گنج‌هاي آن را پيدا كنيد. البته ميزان اكسيژن زيردريايي شما محدود است؛ چون همه شما از يك منبع اكسيژن استفاده مي‌كنيد؛ پس هم هواي دوستانتان را داشته باشيد و هم با يكديگر در پاك‌كردن خليج‌فارس رقابت كنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده