درباره‌‌ی بازي مسابقه مافيا

بازي مافيا يک بازي گروهي است که نبرد بين يک اقليت آگاه مافيا و يک اکثريت ناآگاه شهروند را شبيه سازي مي کند.در ابتدا بازيکنان مخفيانه تعيين نقش مي شوند.اين بازي داراي دو فاز شب و روز بوده که در مرحله شب،افراد مافيا به صورت مخفيانه يک شهروند را ميکشند . در طول مرحله روز،تمام بازيکنان باز مانده در مورد هويت هاي مافيايي بحث ميکنند و براي حذف يک مظنون راي ميدهند. بازي مافيا يک بازي جذاب دورهمي دوستانه يا خانوادگي بوده و يکي از مزيت هاي آن ،پرورش توانايي صحبت کردن و استدلال در جمع ميباشد.بعد از مدتي بازيکنان اين گروه به راحتي ميتوانند از حق خود در اجتماع دفاع کنند.لذا انجام اين بازي براي افراد خجالتي و گوشه گير بسيار توصيه مي شود.

آخرین محصولات مشاهده شده