درباره‌‌ی بازي كي‌كو

سفينه ي ما در سياره اي ناشناس و در مکاني نامعلوم فرود آمده است. فقط مي دانيم که ما به قعر دره اي پلکاني افتاده ايم و دستگاه فرستنده در بالاي پلکان است؛ شما بايد يکي از ما فضانوردان را انتخاب کرده، سعي کنيد او را زودتر از بقيه به دستگاه فرستنده برسانيد. مراقب باشيد! چون در اين سياره اتفاق هاي عجيبي مي افتد، بايد حافظه تان را خوب به کار بيندازيد و جاي فضانوردي را که انتخاب کرده ايد خوب به خاطر بسپاريد.

آخرین محصولات مشاهده شده