درباره‌‌ی بازي كينگ‌دومينو Kingdomino

در اين بازي شما، پادشاهي هستيد در جستجوي سرزمين‌هايي تازه براي گسترش قلمروِ خود؛ بايد زمين‌هاي مختلف (مزارع گندم، درياچه‌ها، کوهستان‌ها، دهکده‌ها، جنگل‌ها و باغ‌ها) را فتح کرده و توسعه دهيد؛ امّا مراقب باشيد، بقيه‌ي پادشاهان نيز به دنبال اين زمين‌ها هستند

آخرین محصولات مشاهده شده