درباره‌‌ی بازي كلاغ پر

بازي کلاغ پر همه ما مي دانيم که حافظه، بخشي از مغز است، پس هر چيزي که به تقويت مغز کمک کند، به تقويت حافظه نيز کمک خواهد کرد. بازي “کلاغ پر” نيز براي افزايش هوش و تقويت حافظه کوتاه مدت کودکان طراحي شده است، ابتدا کليه کارت هاي تصاوير را به صورت حلزوني بر روي ميز بازي قرار مي دهيم، اکنون بايد دو عدد از تشتک هاي پلاستيکي را بر روي دو کارت اول قرار دهيم، سپس بازيکنان بايد تصاوير کارت هاي زير تشتک ها را به خاطر بسپارند و بازي را طبق قوانين آن که به صورت کامل در داخل بسته قرار دارد، ادامه دهند. برنده بازي کسي است که حافظه قويتري داشته باشد و بتواند تصاوير کارت هاي بيشتري را به خاطر بياورد.

آخرین محصولات مشاهده شده