درباره‌‌ی بازي كاپوچين پلاس

محتواي اين بسته به تنهايي قابل استفاده نمي‌باشد اما مي‌توانيد با افزودن کارت‌هاي بسته کاپوچين پلاس به بازي کاپوچين هيجان و چالش‌هاي اين بازي را بيشتر کنيد. ترکيبات جديد اين کارت‌ها تمرکز بيشتري را مي‌طلبند، پس دقت کنيدکه ترکيبي که با ليوان‌ها مي‌سازيد مشابه ترکيبي باشد که روي کارت موجود است! روش انجام بازي با اضافه شدن اين بسته، تغييري نخواهد کرد و دقيقا به همان صورت قبل انجام خواهد شد. همچنين مي‌توانيد با کمک اين افزونه با تعداد نفرات بيشتري در کنار هم کاپوچين بازي کنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده