درباره‌‌ی بازي فوتبال بزنيم

فوتبال بزنيم؟ يک بازي کارتي است که بر اساس قوانين يک فوتبال استاندارد بنا شده است. اين بازي را مي‌توان با 2 يا 4 بازيکن انجام داد. از آن دست بازي‌هايي است که هر چه بيش‌تر و تندتر بازي کنيد، بيش‌تر هم سرگرم‌کننده و جذاب مي‌شود. سادگي بازي به شکلي است که تنها با چند بار بازي کردن آن‌قدري ماهر مي‌شويد که مي‌توانيد در 5 دقيقه يک دست بازي کنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده