درباره‌‌ی بازي دژ Dej

دژ خود را گسترش دهيد و عظيم‌ترين و چشم‌گيرترين سازه‌ها را قبل از ديگر رقيبان بسازيد، از قابليت‌هاي مشاورين خود بيش‌ترين استفاده را ببريد و با بلوف زدن و خواندن ذهن حريفان، نقشه‌هاي آن‌ها را نقش بر آب كنيد، تا عنوان بهترين حاكم امپراتوري را به دست آوريد. در اين بازي كارتي و نقش‌آفريني، در هر دور از بازي بازيكنان نقش جديدي را- از ميان آدم‌كش‌، راهزن، تردست، شاه، حكيم، تاجر، معمار و سردار- انتخاب مي‌كنند و با استفاده از قابليت‌هاي آن نقش به رقابت مي‌پردازند. يک بازي کارتي با سبک نقش مخفي است که بازيکنان در رقابت با يکديگر، تلاش مي‌کنند تا با ساخت جذاب‌ترين و بهترين شهر به بهترين حکمران در قلمرو پادشاهي تبديل شوند. در هر دورِ بازي، هر بازيکن يک نقش را انتخاب مي‌کند تا از قابليت ويژه‌ي آن نقش در طول آن دور از بازي استفاده کند. هر بازيکن، ساخت و ساز شهر خود را با بازي کردن کارت سازه‌اي که در دست دارد، پيش مي‌برد. در انتهاي بازي امتيازي هم ارزش با هزينه‌ي آن کارت به دست مي‌آورد. زماني که يک بازيکن بتواند هفتمين سازه را در شهرش بسازد بازي به پايان مي‌رسد. بازيکني که بيشترين امتياز را کسب کرده، به عنوان برنده‌ي بازي و بهترين حکمران قلمرو شناخته مي‌شود.در هر دور از بازي، هر بازيکن يک نقش را انتخاب مي‌کند تا از قابليت ويژه آن نقش در طول آن دور استفاده کند. هر بازيکن ساخت و ساز شهر خود را با بازي کردن کارت سازه‌اي که در دست دارد، پيش مي‌برد، و در انتهاي بازي امتيازي هم ارزش با هزينه آن کارت را بدست مي‌آورد. در پايان آن دور از بازي که يک بازيکن بتواند هفتمين سازه را در شهرش بسازد، بازي به پايان مي‌رسد، و بازيکني که بيشترين امتياز را کسب کرده باشد به عنوان برنده بازي و بهترين حکمران قلمرو شناخته مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده